torsdag, juli 24, 2014

Folkmord som politisk strategi

I Tidningen Kulturen Mitt rubrikförslag var "Stor bedrift: Gaza bombat"

tisdag, juli 22, 2014

Hamas visar vägen


Hamas är ett hinder för fred kan man läsa nu och då. Ibland illustreras påståendet med ett foto som visar stormuftin av Jerusalem, Amin al-Husseini, i samtal med Adolf Hitler. Hamas är arvtagare till den antisemitiske stormuftin.

Amin al-Husseini rekryterade muslimska soldater åt tredje riket. Men det är viktigt att komma ihåg att han inte var särskilt framgångsrik. Runt 250 000 arabiska frivilliga stred däremot på den allierade sidan i franska förband mot Hitler. Bara en bråkdel av det antalet slöt upp bakom Hitler. Den franska filmen Indigènes berättar den ofta bortglömda historien om arabernas insats i kampen mot tredje riket. Deras uppoffring har negligerats och nuförtiden hör man ofta att arabvärlden och Palestina skulle ha varit pronazistisk under kriget. Med tanke på att nästan hela arabvärlden var franska och brittiska kolonier är det kanske märkligt att inte fler lät sig övertygas av Amin al-Husseini.

När Amin al-Husseini föddes var bara 5 procent av invånarna i Palestina judar. Efter första världskriget, när Palestina blivit ett brittiskt mandat, i praktiken en koloni, försökte britterna att förändra Palestinas demografi. Mellan 1936 och 1939 sköt britterna ihjäl 5000 palestinier som demonstrerat, strejkat eller tagit upp vapen mot den demografiska omvandlingen av deras hemland. 15 000 palestinier skadades. När bilden på Amin al-Husseini och Hitler togs hade en massiv invandring ökat judarnas andel av Palestinas befolkning till nästan 30 procent.

Man kan tycka att det var ovärdigt av en religiös ledare att kämpa för att förföljda judar från Europa inte skulle tillåtas bosätta sig i Palestina, men i detta avseende var Amin al-Husseinis politik lik de flesta länder. USA lät en mycket liten del judar emigrera till Amerika. Många länder tillät ingen invandring alls, trots att man var väl förtrogen med antisemitismen i Europa. Åren innan kriget bröt ut försökte Polen att hitta ett ställe dit de kunde skicka sina judar. Man hoppades att den franska regeringen kunde låta dem använda Madagaskar som avstjälpningsplats.

Det som skilde Palestina från Sverige, Belgien eller andra länder som inte ville ha judiska invandrare i större mängd var Palestinas status som koloni.
En Dr Howard Blake, som representerade Amerikan Jewish Congress såg länge ut att ha hittat ett hem åt de oönskade. Den Dominikanska Republiken var det enda landet i världen som sade sig vara beredd att ta emot ett större antal judar. Man talade om en miljon. Landets diktator, Rafael Trujillo, ville ha judar för att de var vita. Senare lät han avrätta 12 000 haitiska bönder, som sökt sig till den Dominikanska republiken, för att de var svarta.

Man bör också komma ihåg att den judiska immigrationen inte gick fredligt till. Sionistiska terrorgrupper kastade till exempel in granater på kaféer och detonerade bomber på folkrika marknader i Palestina.

Ja. Fanatiker och antisemiter frodas i Hamas. Men Palestina togs inte över av judiska immigranter för att dess ursprungliga invånare var antisemiter. Fanatismen är ett resultat av krig, ockupation och förföljelser. Det är inte rimligt att radikalpacifister skulle ta makten bland belägrade flyktingar. Och även fanatiker förtjänar rättvisa.

Trots att Hamas väpnade kamp främst leder till att palestinier dödas – de flesta av dem civila – har den ändå inte varit utan framgång. Israel drog tillbaka sina bosättare från Gaza 2005. På Västbanken, där PLO lagt ner vapnen, bygger Israel hela tiden nya bosättningar på palestinsk mark. Det visar att man inte kommer någonstans med Israel utan våld eller utan att hota med våld. Om Hamas någonsin ska kunna förmå Israel att häva den omänskliga blockaden av Gaza är tyvärr fortsatt krig den enda vägen framåt. Men Mellanöstern kommer aldrig uppnå fred så länge de militära styrkeförhållandena är så ojämna.

Den här texten är publicerad i FiB

Några tidigare artiklar om konflikten:

Utökad skyddsjakt på palestinier (2012)
Israel borde ta ansvar för sina handlingar (2012)
Israel är världens mest militariserade stat (2012)

Sextiotvå år av israeliskt förtryck (2010)

Snabbkurs i krigspropaganda (2009)
Slaget om propagandan (2009)
Hamas är en gräsrotsrörelse (2009)

Hur ondskan tar form (2008)
Förövare som offer, offer som förövare (2008)

Charaden i Annapolis (2007)

Våra dubbla måttstockar i mellanösterndebatten (2006)
Vem är terrorist? (2006)
Vitsen med att döda barn (2006)

Dagen
BT

tisdag, juli 15, 2014

onsdag, juli 09, 2014

Härska vidareUppmanar Elisbeth Sandlund i dagens Dagen.

”Betänk att det var som man och kvinna som Gud skapade oss, att tillsammans ta ansvar för, härska över och vårda jorden.”

Att människan ska härska över jorden framgår redan i 1 Mos 1:26-28. Men var i Bibeln står det att människan ska "vårda" jorden? Gud var uppenbart inte den miljöpartist som vissa avartsteologer försöker få oss att tro.

I Ordspråksboken preciserar också Gud att det inte är den enskilda människorna som ska härska utan monarker som den kungliga majestät Kung Karl Gustav XVI:

"Genom mig regera konungarna och stadga furstarna vad rätt är. Genom mig härska härskarna och hövdingarna, ja, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.…"

Sanna kristna är naturligtvis för kungligt envälde.

Det blir konstigt när kvinnor uttalar sig, insåg redan Paulus. När man läser dagens Dagen går tankarna onekligen till 5 Mos 25:11-12:

"Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, skall du utan förskoning hugga av hennes hand."

tisdag, juli 08, 2014

Den tysta majoriteten bör höras mindre


Det finns en klyfta mellan vad folk vräker ut sig vid frukostbordet och de åsikter som de svenska partierna representerar, skriver SvD:s Ivar Arpi idag. Arpi beklagar att den här gallan inte får större genomslag. Ett exempel han tar upp är tiggeriförbud som enligt någon opinionsundersökning har ett visst stöd bland allmänheten men inte tilltalar partierna.

I verkligenheten representerar sällan opinionsundersökningar eller en hastig kommentar i en tidnings webbupplaga representerar vad personer egentligen tycker. Det finns gott om amerikansk forskning som visar att folk som får lite tid att tänka efter och tillgång till grundläggande fakta ofta helt ändrar uppfattning. Det är en sak att vara för dödsstraff när man äter middag med vänner: en helt annan sak att ta ställning till det efter att ha suttit i en jury några veckor.

De flesta amerikaner uppger till exempel att USA är för generöst med bistånd till fattiga länder. Men när man frågar dem hur mycket de tycker att regeringen borde ge, och hur mycket de tror att man ger, visar det sig att de i praktiken är för en höjning av biståndet.

Att ett visst antal svenskar är för tiggeriförbud efter att ha tänkt efter tre sekunder utan att ha någon kunskap i frågan är rätt ointressant. Lagen mot aga hade aldrig genomförts om man lyssnat på allmänheten. Nu när folk förstått vad handlar om är få emot den. För att uppnå en verklig demokrati bör folk ges tid och tillfälle att sätta sig in i frågorna. Gallan vid frukostbordet gör sig bättre i toaletten än i riksdagen. Den tysta majoriteten bör höras mindre.

lördag, juli 05, 2014

Fel att störta Hitler?


”Syrien är vår tids spanska inbördeskrig” skriver Ivar Arpi på SvD:s ledarblogg. Han jämför de svenska kommunister som stred i spanska inbördeskriget med de svenska Jihadister som strider i inbördeskriget i Syrien. Arpi efterlyser ett förbud för svenskar att delta i striderna i Syrien, och påminner om att ett sådant förbud infördes mot svenskars deltagande i inbördeskriget i Spanien 1937.

De svenska kommunisterna stred på den demokratiskt valda regeringens sida mot en fascistisk general som fick militärt stöd från Mussolini och Hitler. Var det verkligen rätt att överge den legitima regeringen i Spanien, bara för att det fanns kommunister som ansåg att demokrati var bättre än fascism?

Den franska motståndsrörelsen mot Nazitysklands ockupation dominerades av kommunister. Nazisterna hävdade att de skyddade Frankrike och Europa mot bolsjevikerna. Hitler sa att kommunisterna skulle ta makten om det inte vore för honom. Var även den franska motståndsrörelsen som de fundamentalister som strider i Syrien? Var det lika fel att bekämpa Hitler i Frankrike som Franco i Spanien?