torsdag, april 12, 2018

Churchill om att bomba kvinnor och barn

Han (premiärminister Baldwin) uppehöll sig vid bombardemanget av öppna städer och mördandet av kvinnor och barn såsom legitima och accepterade metoder i ett civiliserat krig. Härvid är det två saker jag inte fullt förstår. Först säger han att sådant säkerligen komma att ske. Och sedan att något bot inte finns. Ingendera bör bli den allmänna uppfattningen. (…) i ett krig mellan två stater med likastora luftstridskrafter på båda sidor skulle sådana metoder inte betala sig – jag tar det så enkelt: jag bortser från moralen, humanitet och Europas internationella lag – de skulle helt enkelt inte betala sig, ty den militära självbevarelsedriften skulle förbjuda varje jämstark stat att föröda sin kraft på nonkombattanter och öppna städer. För att använda ett uttryck som jag hört, ha de inte råd att förspilla sina bomber på kvinnor och barn. (….) Om plötsligt två jämstarka stormakter beslöto sig för krig och den ena kastade sina bomber över städerna för att döda så många kvinnor och barn som möjligt, medan den andra kastade sina bomber över aerodromerna och flygbaserna och fabrikerna och arsenalerna och dockorna och järnvägarnas knutpunkter på motståndarens sida – kan då någon tvivla på att nästa morgon den som begått det största brottet ingalunda skördat den största vinsten? (…)

(Mr Godfrey Nicholson: Men dess demoraliserande inverkan på befolkningen?)

Den demoraliserande verkan skulle bli mycket större, om det följande dag befunnes att flyget alls inte kunde flyga. Detta skulle inte bara ha en demoraliserande verkan, utan en högst materiell verkan av största betydelse. (…) men det kan mycket väl tänkas att om den ena av motståndarna blir slagen, metoden att plåga civilbefolkningen genom att döda kvinnor och barn skall komma till användning för att tvinga den makt, vars flygvapen blivit förstört, till neslig underkastelse.


tal 14 mars 1933, citerat ur När England sov, s. 55-56

Churchill om giftgas

Ingenting kan vara mer motbjudande för vår känsla än användandet av giftgas, men det finns inte ett spår av logik i påståendet att det är fullt rättmätigt i ett krig att döda människor med högexplosiva granater, vilkas skärvor tillfoga giftiga och variga sår, och absolut omoraliskt att bränna dem med frätande gaser eller framkalla hosta, nysningar eller annan smärtsam irritation av respirationsorganen. Det finns ingen logisk åtskillnad mellan dessa två saker. Många av våra vänner ha ännu i dag bland oss, emedan de blivit beskjutna med tyska gasgranater, som tillfogat dem endast mindre skador. Hade det varit högexplosiva granater, skulle de efter all sannolikhet ha blivit dödade. All slags krig är utom all beskrivning fruktansvärt, och folken äro uppfyllda av den djupaste avsky för kriget, men om krig omöjligt kan undvikas, är det ingalunda säkert att införandet av de kemiska stridsmetoderna skola göra krigen fasansfullare än de varit. Den brittiska regeringen har alltid med avsky tagit avstånd från användandet av giftgas. Såvitt jag förstår, äro vi i alla fall tvungna att göra oss förtrogna med detta stridsmedel, att vi inte står hopplöst underlägsna, om det till äventyrs skulle av andra folk användas mot oss.

Ur Nedrustningsproblem, tal 13 maj 1932, citerad ur När England sov, Winston Churchill, s. 23, publicerad 1938

onsdag, april 11, 2018

"Guernica ödelades ej av Franco"

The Times publicerade den här artikeln den 4 maj 1937 och SvD dagen efter. Den är ett fint exempel på hur axelmakterna lyckades plantera desinformation även i respekterade tidningar i Sverige och England. Trots att det var uppenbart vad som hänt lyckas den anonyma skribenten ge ett intryck av att det nog var offren själva som låg bakom Guernicas förstörelse.

Hålen i jorden efter minor, icke bomber
Voro asturiska dynamiteros i farten?

Victoria. Man är här mycket oroad över påståendet i utlandspressen att den vackra baskiska staden Guernica förstördes av brandbomber från nationalistflygmaskiner, och en kommission av ingenjörer har tillsats för att undersöka orsaken till stadens förstörelse. Det befaras, att branden förstörde många bevis men man tror, att tillräckligt återstår för att ge belägg för den nationalistiska uppfattningen, att brandstiftare på den baskiska sidan ha mycket mera att göra med katastrofen än Francos flygmaskiner.

Ett besök i Guernica ger vid handen, att av huvudparten av staden (…) återstår intet annat än några nakna väggar… Det har påståtts att Guernica var föremål för ett bombardemang av exceptionell intensiv art men de synliga spåren av flygbombardemanget äro jämförelsevis fåtaliga. I Durango ha explosionerna slungat stora stycken av väggarna ut på gatorna och skärvor av granater och bomber kunde anträffas bland ruinerna och på gatorna. På stora torget ha många stora bombkratrar uppstått. I Guernica däremot kan man endast påträffa några få bombfragment, och några av de bombkratrar, som eder korrespondent inspekterade, voro större än alla andra som hittills uppstått genom flygbomber i Spanien. Av dessa kratrars läge att döma ser det ut, som de skulle ha uppstått genom explosion av minor, som utlagts för att avskärma vägarna. I taket på en stor kyrka finns det ett stort bombhål men denna kyrka är en av de få byggnader som icke brunnit. (…) En tandläkare som, åsåg bombardemanget från en kulle utanför Guernica, förklarar att han endast såg en eller ett par mindre eldsvådor. Följande morgon hade denna emellertid jämnats med marken. Under dessa omständigheter är det svårt att tro, att Guernica blivit utsatt för ett bombardemang av exceptionell intensitet eller av nationalisterna gjorts till experiment med brandbomber som baskerna påstått.

Guernicabor, som överlevde bombardemanget och eldsvådan, kunde i allmänhet ej lämna många upplysningar. De förklara, att de antingen befunno sig i skyddsrummen eller ute på lansbygden då eldsvådan började och de finge efteråt det beskedet, att flygplanen förorsakat branden. (...) Enligt undersökningskommissionens uppfattning blir det svårt att att exakt avge hur elden uppstått, men man tror att asturiska gruvarbetare, vilka bildat "dynamitkompanier" - ett sådant kompanis fana har fallit i nationalisternas händer - ha något att göra med katastrofen.

tisdag, april 03, 2018

Ett spektakel: Israel sjuttio år"Israel har fått öknen att blomma". Jag var i tonåren första gången jag hörde det. Det var i slutet av åttiotalet. Jag stod på tröskeln till rektorns kontor på Tornhagskolan. Jag minns inte vad han hette men vi kallade honom naturligtvis för räkan. Duktighetsargumentet fick tyst på mig. Var det inte så nazisterna rättfärdigade sin dominans och rätt till livsrum?

Nu när Israel fyller sjuttio år kan man hitta en massa artiklar om hur förträffligt landet är. Det är till och med så att judiska kossor är mer produktiva än andra kossor. Om räkan fortfarande lever – han såg gammal ut då men kan ha varit yngre än vad jag är nu – skulle han säkert skåla med ett glas överlägsen judisk mjölk. Men kanske är jag lite orättvis nu. Det är inte fel att kalla duktighetsargumentet för nazistiskt men det är mer än så. Det är en idé som varit med och format västerlandets politiska tänkande. Det var en viktig del i John Lockes försök att argumentera för privat egendom i Andra avhandlingen om styrelseskicket.
”Vad hon än lösgör från det tillstånd naturen lämnat i beblandar hon med sitt arbete och tillför något eget, och därmed gör hon det till sin egendom. När hon lösgjort det från dess naturliga tillstånd, har hon genom detta arbete tillfört något som utesluter andra människors gemensamma rätt.”
Men det är inte nog med att jobba för att äga. Gud skänkte marken till
”de flitiga…”

Samma resonemang leder till att de lata eller folk som är improduktiva, kanske för att se saknar kapital att köpa moderna redskap eller maskiner, inte kan sägas äga jord på riktigt.
”….om gräset i hans inhägnad vissnade på marken eller frukten på hans plantering ruttnade utan att plockas och lagras var denna del av jorden, trots hans inhägnad, fortfarande att betrakta som ödemark och skulle kunna ta i besittning av någon annan. ”

Palestina var en öken. Dess kossor gav inte lika mycket mjölk som dagens högproduktiva Israeliska kossor. Att hämma palestiniernas ekonomiska möjligheter att utveckla den jord de fortfarande förfogar över – genom att förneka dem lov att borra brunnar, bygga hus eller ha kossor – är därför oumbärligt.

torsdag, mars 29, 2018

Pausbild


Natten till måndag. Minamiaoyama, Tokyo. (Bilden är tagen av N.G.)

onsdag, mars 28, 2018

Monster, mönster, manipulation

Höga röster. En man och en kvinna grälar. Så en dag står mannen i en pöl av blod med en yxa i sina händer. Kvinnan ligger halshuggen på köksgolvet framför honom. Mannen är naturligtvis oskyldig för på bio ska publiken vilseledas. Den som svingat yxan är vanligtvis någon tystlåten person som tycks ha ett vattentätt alibi och vars motiv inte är uppenbart. Det blir en mer underhållande på det sättet. Håller man det här mönstret i huvudet blir möjligt att peka ut den verkliga förövaren tidigt.

Staters kriminella handlingar utformas ofta med hänsyn till mönster folk redan har i huvudet. George Bush försökte till exempel få allmänheten att tänka att Saddam Hussein var en Adolf Hitlerfigur. Vladimir Putin att vi tänker på Bush eller Tony Blair när vi hör Theresa May anklaga honom för nervgasttacken i Salisbury.

Under andra världskriget valde de allierade att inte uppmärksamma Tysklands krigsförbrytelser och folkmord så mycket eftersom Joseph Goebbels lätt kunde aktivera minnet av de allierades propagandalögner från första världskriget. Helt i linje med det förpackade svenska nazister sin propaganda som en kritik av vad man menade var svenska mediers partiska ställningstagande. ”Objektivt sett är det naturligtvis så, att den tyska nationalsocialismen, liksom varje annan stor folkrörelse är en blandning på gott och ont, men enligt mitt förmenande överväger det goda” förklarade genetikprofessorn Herman Nilsson-Ehle som var Riksföreningen Sverige Tysklands ordförande. Man kunde till exempel bestrida att den norska ångaren Lappen sänkts av en tysk ubåt och i stället lansera teorin att besättningen sprängt det egna skeppet för att få ut försäkringen. Och då svenska tidningar inte var intresserade av denna teori anklagade man dem för bristande objektivitet.

Även dagens pro ryska propaganda tar ofta form av propagandakritik. Syftet är inte att övertyga om att Ryssland är fantastiskt utan få oss att tvivla på vad media rapporterar i allmänhet. Hur kan det ha skett en nervgasattack i Salisbury om offren fortfarande lever, undrar Putin som samtidigt lanserat teorin att Sverige eller Israel haft möjligheter att tillverka den nervgas han hävdar inte använts…

Hitler talade ibland öppet om sina blodiga planer på att skaffa livsrum i Ryssland men många trodde inte att han menade allvar. Det gjorde att han kunde framstå som uppriktig utan att behöva stå för vad han sagt.

Vladimir Putins mord följer samma mönster. En besvärlig oppositionspolitiker avrättas mitt framför Kreml med militär precision. Vid andra mord och mordförsök använder man radioaktiva ämnen eller kemiska vapen som är sällsynta och som går att spåra till Kreml. Putin kunde lika gärna stå i en pöl av blod och bedyra sin oskuld. Skulden framstår som så uppenbar att man kan drabbas av tvivel. Varför inte bara använda en kula från ett vapen vilken Svensson som helst kan skaffa undrar naturligtvis Svensson? Är det kanske någon som försöker sätta dit Putin genom att mörda hans fiender? Men för Putins kritiker kan varningen inte bli tydligare och det är det som är poängen.

Bild av Chris Piascik

tisdag, mars 27, 2018

Stackars Hitler

Naturligtvis förstår han inte hur han skall uppföra sig. Han kan ta upp flera timmar med en enda av gästerna i sällskapet. Han har den dåliga vanan att han alltid docerar, till och med vid en middag. Den stackars Hitler. Vi måste hjälpa honom. Kvinnorna har naturligtvis aldrig spelat någon större roll i hans liv. Hur skulle han med sina stora uppgifter ha fått tid med dem? Naturligtvis är han blyg och tafatt. Nå, det tycke jag är riktigt sympatiskt. Jag tycker om tillbakadragna män, män som ännu kan bli konsternerade, män som inte har glömt konsten att rodna. Har ni märkt att han ibland blir alldeles blek? Allt blod viker från hans huvud. Så rodnar han plötsligt. Det brukar visst kallas vasomotoriska störningar. Vi måste hjälpa Hitler. Han har varit i mitt hem ett par gånger. Men det är på tiden att han skaffar sig världsvana. Vad han behöver är naturligtvis bistånd av en kvinna.

Naturligtvis vet jag vad Hitler vill. Men tror ni de kommer att låta honom göra allt vad han fantiserar om? (…) Gud i himlen, det finns inga gränser för vad Hitler säger oss. Han tänker ena Europa, driva bort England från kontinenten, dela upp Ryssland. Det var inte så länge sedan han sa till en av mina engelska vänner, att Versaillesfredens största misstag var, att man bara avväpnade Tyskland men lät det behålla sina industrier. Jag trodde jag skulle svimma, när han sa det, men min engelske vän svarade bara: ”Mycket intressant”. Jag är säker på att han antecknade yttrandet och för länge sedan inrapporterade det till utrikesdepartementet i England. Men hur löjligt. Ni tror väl inte på allvar, att Hitler verkligen tänker göra allt det där? Det är bara ett nytt vittnesbörd om hans storhet. Naturligtvis säger han sådant bara för att chockera folk.


Ur Hermann Rauschning, Männen kring Hitler tala, (Fru von D) s. 246, 248

fredag, mars 23, 2018

John Bolton kommer in från kylan

2007 intervjuade jag professor Robert Jervis på Columbiauniversitet i New York. Den var en del i arbetet med min första bok, Bombdiplomati Konsten att skapa en fiende som kom ut året efter. Samtalet kom in på John Bolton som nu utnämns till Trumps nya säkerhetspolitiska rådgivare….

Tror du en person som John Bolton själv tror på det han säger?

O, ja. Jag känner honom inte personligen, men jag känner folk som gör det och jag har läst en del av hans akademiska arbeten.

För några år sedan larmade han vilt om kubanska massförstörelsevapen.

Ja, det verkade långsökt. Kubagrejen var paranoid. Det händer mycket konstigt inom internationell politik, men det där var så långsökt att man kan undra vad syftet var. Delar av det kan vara grundat på underrättelsematerial som varken du eller jag har sett. Det är uppenbart att folk från underrättelsetjänsten inte tolkade materialet på det sätt han ville. Den kubanska incidenten brukar jag glömma, den var så bisarr. Han överdriver saker så pass att han säger saker som inte är helt rätt. Jag såg en intervju med honom på the Daily Show – mitt favoritprogram – där han sade saker som var helt fel. Det känns bättre nu när han inte längre är en del av regeringen.

Bombdiplomati Konsten att skapa en fiende, s. 87-88