onsdag, oktober 26, 2016

Ruggig rysare: Svart potatis

En morgon stod sheriffen i sällskap av poliser, kofotsmän och soldater framför dörren till ett oansenligt hus. De hade kommit för att vräka bonden som bodde där med sin familj. Bondens reumatiske far dog redan samma natt i ett dike. Nästa dag gick hans gravida fru bort. Det hände någonstans på Irland. Det var ingen isolerad händelse. Åren efter den stora missväxten 1845 vräktes tusentals bönder som inte kunde betala arrendet.

Om det här kan man läsa om i journalisten Pär Lodin bok, ”Svart potatis” Den långa undertiteln sammanfattar vad det handlar om: ”När en miljon irländare dog av svält på det brittiska imperiets bakgård Den stora svälten, Irland 1845-1850”.

Hösten 1845 hade vädret varit nyckfullt. Varma mornar, regniga kalla eftermiddagar.
Plötsligt en dag fylldes luften av en kraftig stank. Potatisblasten täcktes av svarta prickar och vissnade. När bönderna grävde upp sina potatisar hittade de ”svarta, slemmiga klumpar”. Idag kan det vara svårt att föreställa sig hur viktig potatisen var i Irland på den tiden. För många fattiga var det den helt dominerande födan.

Svart potatis är mycket mer än historien om en missväxt. Lodins fyrahundra sidor tjocka genomgång av händelseförloppet och den politiska debatten visar tydligt att det snarare var politik än biologi som ledde till svältkatastrofen.

Den brittiska regeringen var frihandelsvänner som ansåg att marknaden ska sköta sig själv och att äganderätten var viktigare att värna än fattiga människors överlevnad. Man hänvisade till Adam Smiths teorier och citerade Edmund Burke: ”Vi, folket, borde inse att vi kan inte mildra ett gudomligt missnöje, genom att bryta mot kommersens lagar, vilka är naturlagar och följaktligen Guds lagar.” Därför tillät regeringen att stora mängder livsmedel fortsatte att exporteras från Irland även när katastrofens omfattning var känd.

Regeringens misstro mot de döende tycktes också gränslös. Arbetsmoralen skulle hotas om man hjälpte de svältande. Lättjan skulle breda ut sig och förvärra det ursprungliga problemet. Därför motsatte sig regeringen att man delade ut gratis mat till de svältande. Den här logiken dikterade att även kvinnor och barn som sökte sig till fattighusen skulle sättas i hårt arbete. Fattighusen hade som uppgift att förnedra: de som sökte sig dit tvångsklipptes, fick fängelseliknande kläder och gavs ofta tunga meningslösa arbetsuppgifter. Lodin citerar en brittisk ekonoms förklaring: ”de arbetande klasserna ska se med fasa på fattighuset och skammen att vara intagen där ska föras vidare från far till son.” Det förklarar också varför fattighusen separerade barn över två år från sina mödrar.

Svart potatis är en välskriven, viktig, bok om liberalismens läbbiga historia. Den visar hur idéer om frihet, precis som kommunismens dröm om ett klasslöst samhälle, kan förvandlas till sin motsats. Och även om Irland i mitten av artonhundratalet naturligtvis var ett helt annat samhälle lever många av de idéer och attityder gjorde svälten möjlig fortfarande kvar i vår tid.


Svart Potatis När en miljon irländare dog av svält på det brittiska imperiets bakgård Den stora svälten, Irland 1845-50
Pär Lodin
Politisk Historia

måndag, oktober 24, 2016

Ojämlikhet dödar

En apa lägger några metallpoletter på ett bord och får ett äpple av en djurskötare. En dag har priset på äpplen stigit. Då köper apan mer gurka i stället. Primatforskare har gjort den här typen av experiment i ett kvarts sekel nu. Det visar sig att apor ofta är rationella på det sättet som ekonomisk teori förutspår. Apor gömmer gärna sitt sparkapital och en del försöker handla med falska pengar (gurkskivor i stället för polletter).

I ett experiment erbjöd man två grupper av apor gurkor i utbyte mot stenar. Allt fungerade smidigt tills man började behandla grupperna olika. När den ena gruppen plötsligt fick russin, som de tycker bättre om, och ibland inte ens behövde betala för dem började den andra gruppen strejka. En del slutade att äta de gurkor man redan köpt, andra kastade både stenar och gurkor på primatforskarna.

Spontant kan man tycka att det här beteendet är ologiskt. En apa får det ju inte sämre bara för att en annan får det bättre. Apors behov kan också vara olika.

Vår känsla för rättvisa är inget sentida mänskligt påfund utan en evolutionär strategi som utvecklats tidigt bland alla primater. Orättvisor stör uppenbart samarbetet i de grupper som apor i det vilda är beroende av för sin överlevnad. Apornas reaktioner ger en hint om de mekanismer som får ungdomar i svenska förorter att bränna bilar och kasta sten på räddningstjänsten.

Socialmedicinsk forskning visar att vår relativa position i samhället har ett avsevärt inflytande över liv och hälsa. Hur grannen har det påverkar oss i allra högsta grad.

Sverige var som mest jämlikt 1980. Trots att vi fortfarande lever i ett av världens mest jämlika länder är det stora skillnader i medellivslängd även hos oss. Folk i höginkomstkommunen Danderyd lever sex år längre i snitt, än folk från fattigare Sundbyberg. Folk i arbetarstaden Norrköping lever kortare och är betydligt sjukare än i bättre bemedlade Linköping.

Det är inte heller bara ohälsosamt leverne som kortar livet utan stressen av att befinna sig i botten på den sociala hierarkin. Arbetslöshet förkortar livet även för de som varken röker eller dricker. Sociologiprofessorn Göran Therborn konstaterar i sin bok Ojämlikhet dödar: "Man har till och med kunnat visa att fruar till arbetslösa män läggs i tidigare grav än andra gifta kvinnor". Att till exempel inkomstpröva barnbidraget vore därför ytterligare en sätt att stigmatisera de som har det sämst i samhället.

Att tillhöra underklassen är lika farligt för hälsan som att röka. Men det är inte lika enkelt att lämna underklassen som att sluta röka. Individ kan göra karriär genom att vara företagsam, eller ha tur, men en hel klass kan inte det. Därför behövs det en politik som utjämnar klassklyftorna.

Radiorecension

Hampus Eckerman pratar om Konsten att sälja krig i radio TUFF (Tyresöradio)

onsdag, oktober 19, 2016

Mats Skogkärs religiösa propaganda

Under rubriken "Unesco reviderar historien" kritiserar Mats Skogkär en Unesco resolution som han hävdar förnekar judendomens historiska kopplingar till Jerusalem. Men redan i punkt tre på första sidan framgår så inte alls är fallet:
” Affirming the importance of the Old City of Jerusalem and its Walls for the three monotheistic religions…”

Men Skogskär kan inte läsa innantill själv utan förlitar sig på Hamas tolkning av dokumentet. Han skriver:
”Resolutionen, som lades fram av en grupp muslimska stater, är en del av en långsiktig strategi som går ut på att så tvivel om judendomens historiska koppling till Jerusalem och därmed göra judarna till främmande kolonisatörer. Allt enligt formeln: ifrågasätta, förvirra, förneka.”

Notera hur Skogkär själv försöker förvirra genom att blanda ihop frågan om judendomens historiska koppling och den judiska kolonisationen av områden där arabisktalande kristna och muslimer varit i majoritet i århundranden. Det är märkligt att en tidning som kallar sig liberal använder sig av religiös propaganda i stället för att ta frågor om äganderätt och likhet inför lagen på allvar.

måndag, oktober 17, 2016

Hesa Fredrik

Varje gång en fabrik med inlåsta barnarbetare brinner upp så borde SvT balansera sin rapportering med en nyhet som ställer kapitalismen i positiv dager. Att SvT inte gör det beror på att journalisterna som jobbar där är vänsterdrivna, hävdar Fredrik Segerstedt i Expressen.

Nu föredrar även tidningar som Expressen att skriva om utsatta barn i stället för barn som det går bättre för. Men av någon anledning så anklagar inte Segerstedt journalister som arbetar på kommersiella medier för att vara vänsterdrivna. Alla som jobbar i media vet att negativa nyheter väcker större intresse bland allmänheten än positiva.

Nyhetsjournalister återger normalt sett källor som har någon slags relevans eller auktoritet, som politiska partier, forskare osv. Anledningen till att media inte skriver om bostadsmarknaden på det sätt som Segerstedt önskar är att det är så få som delar Segerstedts världsbild.

SvT ideologisering visar sig också i att man tar ”feministiska och ekologiska perspektiv tas för givna” hävdar Segerstedt. Men är det verkligen bara vänstern som bryr sig om jämställdhet och miljön?

Inte ens när SvT gör den typ av program som Segerstedt efterlyser (vänsterns våldsamhet och förhållande till de forna kommuniststaterna i öst) är det ett tecken på journalistisk objektivitet. Då är inte kriteriet vad man producerar utan hörsägen om vad SvT journalister ska ha sagt om dessa program.

Att Expressen och andra kommersiella medieföretag aldrig tröttnar på att publicera nästan identiska debattartiklar om SvT beror förmodligen på att de har så svårt att klara sig i konkurrensen. SvT har betydligt fler tittare och högre förtroende bland allmänheten än privata TV3, TV4 osv. Och även borgerliga väljare ha betydligt större förtroende för Public Service än den blaska som Segerstedt skriver i.


Se också FN: Spruckna drömmar?

torsdag, oktober 13, 2016

Fel Dylan vann

Bob Dylan Nobelpristagare. I litteratur! Men om man kan få ett Nobelpris för att uppfinna DDT eller lobotomin så är det väll också rimligt att även belöna Bobs öronmask.

Svenska Akademin gör sitt bästa för att förbli relevant i en tid då det tryckta ordet allt mer marginaliseras. Nittio procent av all kommunikation lär vara kroppsspråk så framtidens Nobelpristagare lär heta Hans Hugo Ferdinand "Manne" af Klintberg och/ eller Tom Cruise.

Akademin har belönat Bob Dylan men agerar utifrån Dylan Thomas motto:

”Gå inte stilla in i den där goda natten,
De gamla skall brinna och rasa vid dagens slut;
Gör motstånd, motstånd mot att ljuset dör.”

söndag, oktober 02, 2016