onsdag, maj 20, 2015

Ny härdsmälta på SvD

SvD rubrik: ”Iran: Nej till inspektion av kärnvapenprogram

sista meningen:
”Iran har hela tiden hävdat att kärnvapenprogrammet används i fredliga syften”

Den TT notis som många andra tidningar publicerat har rubriken: ”Iran: Nej till kärnvapeninspektörer
(min fetstil)

IAEA:s arbete är att verifiera att länders kärntekniska anläggningar används i fredliga syften. IAEA har aldrig hävdat att Iran försöker tillverka kärnvapen, och organisationen kallar inte själv sina medarbetare för "kärnvapeninspektörer".

Ovanstående är hur man rapporterar att Khamenei sagt att han inte kommer att tillåta IAEA att inspektera militära anläggningar.

måndag, maj 18, 2015

SvD:s källkritik...

Under Ahmadinejads tid vid makten har ”tusentals miljarder dollar förskingrats”, skriver Farzaneh Roostaee i en nyhetsanalys i SvD idag. Korruptionen var och är säkert omfattande men vi talar trots allt om ett land vars BNP är under 400 miljarder dollar… I artikeln kan man också läsa att: "När FN-sanktionerna infördes 2006 och utlöste en våg av ekonomiska kriser sågs det av miljoner iranier som något positivt." Men nu är iranierna tydligen glada om sanktionerna tas bort igen, trots att mullorna är kvar. Många iranier uppges också tycka att de ska sluta träta inbördes om det som varit. Förmodligen då för att många andra iranier tycker att de bör fortsätta att vara oense. Förr var det så. Nu är det si. Det enda som inte förändras är SvD:s källkritik…

måndag, maj 11, 2015

Resa utan slut

Under rubriken ”Klassresor utan slutmål” kritiserade UNT:s Håkan Holmberg nyligen föreställningen om det klasslösa samhället. Det är lätt att polemisera mot absoluta företeelser då de ofta förvandlas till sin egen motsats. Den enskilda individens absoluta frihet sker till exempel lätt på andras bekostnad. I verkligenheten finns det knappast någon som kräver ett fullständigt klasslöst samhälle. Det skulle väll vara Gracchus Babeuf som planerade ”de jämlikas revolution” 1776. Han satte kravet på jämlikhet främst och ville bl. a. giljotinera alla vars intelligens var över eller under genomsnittet

Men det finns flera problem med ledaren. Holmberg hävdar att klasskamp är ett uttryck för samhället som nollsummespel. Då alla (ofta) tjänar på ekonomisk tillväxt kan man tycka att det är ett felaktigt sätt att se på världen. I traditionell nationalekonomisk teori värderas saker enbart efter sina absoluta egenskaper. Men i verkligheten värderar människa ofta vad hon har i förhållande till andra. Dessa varor och tjänster kan man kalla positionella.

Alla kan inte gå till den bästa frisören eller ha störst lägenhet på den finaste adressen. Om alla eller bara många har råd att köra Rolls Royce lär ingen tycka att det är prestigefyllt. En stor del av vår ekonomi styrs av en social hänsyn som fungerar som ett nollsummespel.

Detta är inte bara av teoretiskt intresse. Det finns överväldigande forskning som visar att den relativa fattigdomen har en rad skadliga konsekvenser.

Kopplingen mellan ojämlikhet och ohälsa är välkänd. Låg social status sliter på hälsan: arbetare lever fler år kortare än tjänstemän. Folk i höginkomstkommunen Danderyd lever sex år längre i snitt, än folk från fattigare Sundbyberg. Klassamhället tär både själsligt och fysiskt på de i botten. Men den är också stressfull för medelklassen som jagar statusföremål som egentligen inte ger dem någon tillfredställelse. För de som anser att det inte finns ett samhälle utan bara individer är detta obegripligt. De kan inte ta till sig socialmedicinska forskningsresultat.

Holmberg tror också helt felaktigt att ökade klassklyftor i form av ökad lönespridning skulle vara ett bra sätt att minska klassklyftor… Så är det naturligtvis inte. Den sociala rörligheten i Sverige, och större delen av Västeuropa, är mycket större än i USA som har större lönespridning. Det vore bra om Holmberg i stället för att hänvisa till andra ledarskribenter och näringslivsfinansierade tankesmedjor intresserade sig för vad oberoende forskare kommit fram till.

torsdag, maj 07, 2015

Ny bok

Min bok om krigspropagandans metod och historia är klar sånär som på lite korr. Den blir runt 200 sidor uppskattningsvis. Utgivningsdatum är inte spikad ännu men förhoppningsvis kommer den ut på senhösten i år. Min förläggare, på Verbal förlag, har flera andra bokprojekt att göra klart först. Jag har också andra bokprojekt på gång, så artikelskrivandet och bloggen kommer troligtvis även i fortsättningen att gå på sparlåga.

måndag, maj 04, 2015

tisdag, april 28, 2015